Twoje obywatelstwo
Dokument podróży
Weryfikacja bezpieczeństwa
Ważne Wybierz kraj/region zgodnie z dokumentem podróży. Osoby posiadające podwójne obywatelstwo powinny wybrać obywatelstwo zgodnie z paszportem, którym będą się posługiwać podczas podróży.

Jeśli obywatelstwo zadeklarowane we wniosku o e-wizę będzie różnić się od tego w paszporcie, e-wiza będzie nieważna.